تجلیل از شرکت پاک اندیشان به عنوان تولید کننده برتر

شرکت پاک اندیشان در راستای برنامه های خروج از رکود تورمی دولت تدبیر و امید تلاش های وافری در زمینه شکوفایی و بالندگی صنعت استان داشته است که در آیین تجلیل از صادرکنندگان نمونه و تولید کنندگان برتراستان آذربایجان غربی در سال ۱۳۹۳ بعنوان واحد تولیدی برگزیده استان انتخاب گشت